Här är generell överblick över vilka värden du ska ange för att ansluta till våra e-postservrar.

Inställningar för IMAP (rekommenderas för E-post Bas)

Server för inkommande e-post: imap.fsdata.se

  • Port: 143
  • Port: 993 (SSL)
  • Server för utgående e-post: smtp.fsdata.se
  • Port: 26 (utan SSL/TLS)
  • Port: 587 (med TLS)

Inställningar för POP3 (rekommenderas ej)

Server för inkommande e-post: pop.fsdata.se

  • Port: 110
  • Port: 995 (SSL)
  • Server för utgående e-post: smtp.fsdata.se
  • Port: 26 (utan SSL/TLS)
  • Port: 587 (med TLS)
Hittade du svaret?